Informatie voor de werkgever

Ervaring in personeelszaken

Prevas Werving & Selectie heeft haar klanten veel te bieden: de kracht en het gemak van ervaren begeleiding op het gebied van personeelszaken.

Bij Prevas Werving & Selectie weten we uit eigen ervaring wat het betekent om personeel te hebben. "Vooral in de fase dat bedrijven of instellingen nog geen gespecialiseerde afdeling personeelszaken hebben, kan de werving en omgang met personeel veel tijd en aandacht vragen. Die tijd en aandacht heb je in de regel nodig voor je primaire processen. Daar ligt je kracht en competentie als leidinggevende. Personeelszaken is dan een taak die er zomaar bij komt."

Menselijk kapitaal

Medewerkers vormen een belangrijk bedrijfskapitaal. Voor ons betekent dit dat je zuinig bent op je mensen en investeert in het op peil houden van hun kwaliteiten. Met de selectie als startpunt. Prevas: "Vaak worden allerlei tests en assessments afgenomen, een kostbare geschiedenis. Wij bieden een interessant alternatief: de verlengde flexibele proeftijd. Het grote voordeel is dat je de kandidaat langere tijd kunt volgen in de werkelijke arbeidssituatie, zonder stressvolle, onnatuurlijke beïnvloeding. En dat voor elk functieniveau."

Flexibiliteit

Organisaties hebben om tal van redenen behoefte aan flexibel personeel. Met name in vakantieperioden, bij seizoensarbeid, ziekte van vast personeel, fluctuerende productie of bij zwangerschapsverlof van een van uw medewerkers is de behoefte aan tijdelijk personeel extra groot. Prevas is daarbij uw partner die veel zaken uit handen neemt.

Ook voor de uitzendkrachten vervult het uitzendbureau een belangrijke rol. "Wij stimuleren de arbeidsmobiliteit.. "Het is belangrijk dat er een goede doorstroming is op de arbeidsmarkt. Voldoende beweging kan voorkomen dat mensen buiten de boot vallen en afgeschreven worden. Het is immers voor bedrijven niet gemakkelijk iemand aan te nemen die in een heel andere branche werkzaam is geweest. Via onze flexibele mogelijkheden krijgen werknemers eerder de kans zich te bewijzen in een nieuwe omgeving"


De juiste match

Dick en Miranda kunnen inschatten wat voor mensen in een bedrijf nodig zijn. Door jarenlange ervaring als recruiter van middel en hoger management. Daarnaast weten zij altijd de kwaliteiten van mensen goed te beoordelen.

Trainingen

Prevas Werving & Selectie verzorgt naast sollicitatie trainingen voor werknemers ook interviewtrainingen voor managers. Steeds meer mensen realiseren zich dat het voeren van een gesprek met als doel een duidelijk beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid en competenties, een vak apart is. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.