Informatie voor de werkgever

Informatie voor de werkgever

Wij hebben
Ervaring in personeelszaken

Wij hebben, niet geheel zonder enige trots, in een relatief korte tijd al veel werkgevers en werknemers bij elkaar mogen brengen.

De stuwende kracht is ons enthousiasme en onze professionaliteit.

Wij weten namelijk uit eigen ervaring wat het betekent, om personeel te hebben. Vooral in de fase dat bedrijven of instellingen nog geen...

... gespecialiseerde afdeling personeelszaken hebben, kan de werving en omgang met personeel veel tijd en aandacht vragen. Die tijd en aandacht heb je in de regel nodig voor je primaire processen. Daar ligt je kracht en competentie als leidinggevende. Personeelszaken is dan een taak die er zomaar bij komt.

Prevas Werving & Selectie heeft haar klanten veel te bieden in deze: de kracht en het gemak van ervaren begeleiding op het gebied van personeelszaken.
Wij bieden
Verlengde flexiblele proeftijd

Medewerkers vormen een belangrijk bedrijfskapitaal. Voor ons betekent dit, dat je zuinig bent op je mensen en investeert in het op peil houden van hun kwaliteiten. Met de selectie als startpunt.

Vaak worden allerlei testen en assessments afgenomen, een kostbare geschiedenis. Wij bieden...

... een interessant alternatief: de verlengde flexibele proeftijd.
Het grote voordeel is dat je de kandidaat langere tijd kunt volgen in de werkelijke arbeidssituatie, zonder stressvolle, onnatuurlijke beïnvloeding. En dat voor elk functieniveau.
Wij nemen
Veel werk uit handen

Organisaties hebben om tal van redenen behoefte aan flexibel personeel. Met name in vakantieperioden, bij seizoensarbeid, ziekte van vast personeel, fluctuerende productie of bij zwangerschapsverlof van een van je medewerkers is de behoefte aan tijdelijk personeel extra groot.

Prevas is daarbij je partner die veel zaken uit handen neemt. Ook voor de uitzendkrachten...

... vervult ons uitzendbureau een belangrijke rol. "Wij stimuleren de arbeidsmobiliteit". Het is belangrijk dat er een goede doorstroming is op de arbeidsmarkt. Voldoende beweging kan voorkomen dat mensen buiten de boot vallen en afgeschreven worden. Het is immers voor bedrijven niet gemakkelijk om iemand aan te nemen, die vanuit een heel andere branche komt.

Via onze flexibele mogelijkheden krijgen werknemers eerder de kans zich te bewijzen in een nieuwe omgeving.

De Juiste Match

Een advies kan de eerste stap zijn naar een goede samenwerking.
Ons team kan inschatten welk personeel een bedrijf nodig heeft. Want zij hebben jarenlange ervaring als recruiter van middel en hoger management.
Daarnaast weten zij altijd de kwaliteiten van mensen goed te beoordelen.

Wil je meer informatie?
Bel naar Prevas Werving & Selectie: 055 576 13 40. Of mail ons: info@prevas.nl.

Prevas Werving en Selectie Werkgevers