Gedragswetenschapper

Prevas zoekt een gedragswetenschapper die intensieve begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale en/of psychiatrische problematiek kan bieden.

Gedragswetenschapper

Prevas zoekt een gedragswetenschapper die intensieve begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale en/of psychiatrische problematiek kan bieden.

Het gaat om het begeleiden van jongeren die vaak moeilijkheden ervaren met betrekking tot hun sociale zelfredzaamheid en sociaal-emotioneel functioneren. (meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden)

Wat verwachten we van jou:

 • je onderzoekt de opvoedingssituatie en/of de psychische gezondheidstoestand en stelt in dialoog met alle betrokkenen een diagnose en een hulpverleningsplan vast.
 • je voert interventies uit die gericht zijn op de jeugdige en zijn opvoeders.
 • je stemt de zorg op inhoudelijk niveau af en coördineert in dialoog met betrokkenen alle zorg rond de jeugdige en zijn systeem. Je evalueert en bewaakt de juiste uitvoering van het indicatiebesluit en het hulpverleningsplan, de continuering van zorg en de veiligheid van de jeugdige. Je bent inhoudelijk eindverantwoordelijk en zet de lijnen uit.
 • je geeft richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt, zorgt voor kwaliteit van de uitvoering en ondersteunt en adviseert jeugdzorgwerkers, andere disciplines en leidinggevenden vanuit zijn inhoudelijke expertise.
 • je hebt een taak ten aanzien van preventie en voorlichting.
 • je levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van de organisatie. Je neemt deel aan werkoverleggen.
 • je signaleert knelpunten en maakt deze kenbaar bij de leidinggevende.
 • je werkt nauw samen met ketenpartners en onderhoudt contacten.
 • je houdt eigen deskundigheid op peil.

Functie eisen:

 • Ervaring met jongeren met (ernstige) gedrags-, psychische problemen en/of een (licht) verstandelijke beperking;
 • Stevige en enthousiasmerende persoonlijkheid met sterke sociale vaardigheden en de beschikking over een gezonde dosis humor.
 • Probleemoplossend, initiërend, creatief en organiserend vermogen.
 • Didactische en coachende kwaliteiten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of (ontwikkelings-) psychologie.
 • BIG-registratie;
 • Kennis van gezinssystemen en risicotaxatie.
 • Kennis en ervaring met voor de jeugdzorg relevante methodieken en theorieën.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van ontwikkeling

Er wordt geboden:

 • Een enthousiast, slagvaardig, klein team met korte lijnen. Een mooie werkomgeving in Hoenderloo.
 • Soort dienstverband: Bepaalde tijd, met uitzicht op vast dienstverband
 • Het salaris is marktconform volgens CAO Jeugdzorg
 • Er is budget voor scholing, wij vinden het belangrijk dat ons team meegaat in nieuwe inzichten door middel van scholing.
 • Mogelijkheid om stagiaires te begeleiden
 • Contractduur 12 maanden
 • Parttime uren: 16-32 per week
 • Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd
 • Aanvullende betalingen
 • Vakantiegeld
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Reiskostenvergoeding
 • Werkschema
 • Dagdienst
 • eventueel avonden indien nodig
 • Thuiswerken: nee


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!