Alle verandering voor 2020 op een rij

Alle verandering voor 2020 op een rij

01-01-2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat is er veranderd sinds 1 januari 2020

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en abeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

WAB-checklist voor werkgevers
Sinds 1 januari 2020 zijn de regels in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht veranderd. Doe de checklist en kijk waar u actie op moet ondernemen. Lees meer >

Sneller vergoeding, maar wel lager

Werknemers die ontslagen worden, hebben voortaan recht op een transitievergoeding vanaf hun allereerste werkdag. Dat was pas na twee jaar dienstverband. Maar vergoedingen voor mensen die langer dan tien jaar ergens werkten worden wel lager. Ook wordt een extra hoge vergoeding voor 50-plussers geschrapt.

Van vier naar twee belastingschijven en kortingen omhoog

Er zijn voortaan nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Schijf 2 en 3 hadden al hetzelfde tarief, dus er waren drie tarieven. Er blijven er nog twee over. Belastingschijf 1 gaat tot € 68.508,- en is 37,35 procent. Belastingschijf 2 is voor al je inkomen daarboven en is 49,5 procent.
Tegelijkertijd gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Dat zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Door deze belastingmaatregelen houd je netto meer over. Iemand die € 25.000,- verdient, gaat er jaarlijks netto € 380,- op vooruit. Iemand die € 45.000,- verdient, houdt € 640,- extra over en voor iemand die € 65.000,- verdient is dat € 690,-.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren weten wanneer ze moeten werken. En je mag maximaal een jaar als oproepkracht werken, daarna moet de werkgever je een vast aantal uren in dienst nemen. Tenzij je zelf oproepkracht wil blijven.

Flexcontract? Hogere WW-premie

Werkgevers gaan voor werknemers met een flexibel contract meer ww-premie betalen dan voor mensen met een vast contract.

Maximale hypotheekrenteaftrek weer lager

Al een paar jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2020 gaat die van 49 naar 46 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de € 68.500,-) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in en daardoor veranderen er allerlei dingen rond arbeidscontracten en ontslag. De wet moet de ongelijkheid tussen flex en vast verminderen. Hieronder alle wijzigingen.

Ontslag wordt eenvoudiger

Het wordt makkelijker om werknemers met een vast contract te ontslaan. Werkgevers mochten verschillende redenen voor ontslag bij de rechter niet combineren. Voortaan mag dit wel. Bij ontslag door zo'n optelsom moet je wel een hogere vergoeding krijgen.

Maximaal 3 jaar tijdelijk

Je kan maximaal drie tijdelijke contracten krijgen, voor maximaal drie jaar. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Dat was drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar.

Minimumloon en bijstandsuitkering omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt tweemaal aangepast. Voor mensen van 21 jaar en ouder stijgt het met 18 euro naar 1653,60 euro bruto per maand.
Ook de bijstandsuitkering gaat omhoog, voor een alleenstaande met 22 euro naar 1052 euro.

AOW-leeftijd stijgt toch niet

En dan nog iets dat zou veranderen, maar nu toch hetzelfde blijft. Want oorspronkelijk had de regering besloten dat in 2020 de AOW-leeftijd omhoog gaat van 66 jaar en 4 maanden naar 66 jaar en 8 maanden. Maar in het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd toch gelijk blijft op 66 jaar en 4 maanden.
Ook in 2021 blijft die gelijk. In 2022 gaat de AOW-leeftijd weer omhoog, naar 66 jaar en 7 maanden.

Payrollers

Payrollers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als mensen die in dienst zijn bij een bedrijf.