Mediation & Budget Coaching

Mediation & Budget Coaching

Wat is mediation?

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen wanneer er sprake is van een meningsverschil. Bijvoorbeeld bij een verstoorde relatie met uw partner, een arbeidsgeschil of bij wat voor verschil van inzicht dan ook. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft.
Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

De actualiteit leer ons dat door het coronavirus er op veel gebieden onzekerheden ontstaan. Het werken thuis, kinderen die niet naar school kunnen en vooral de beperking dat je niet zomaar naar buiten kan. Het is niet ondenkbaar dat er ergernissen ontstaan, wat zou kunnen uitmonden in veel onbegrip naar elkaar toe.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Partijen gaan met elkaar in gesprek, waarbij de neutrale en onpartijdige mediator het gesprek leidt. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Wij als Prevas hebben ervaring om u te helpen om de ontstane situatie voor beide partijen inzichtelijk te maken. In de meeste gevallen ontstaat er wederzijds begrip.

Waarom Budget Coaching?

Door omstandigheden is het mogelijk dat je het overzicht in je financiƫn en administratie kwijt raakt. Prevas Budget Coaching helpt je om weer overzicht en orde te krijgen. Prevas Budget Coaching helpt je om op aangename wijze op zoek te gaan naar een passende methode om je inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen en te houden.

Prevas Budget Coaching is er voor iedereen die te maken heeft met betalingsachterstanden, schulden en voor degenen die het overzicht in financiƫn en administratie zijn kwijtgeraakt.


Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de privacy blijft altijd gewaarborgd!

Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening gegevensbescherming!

Wil je meer informatie?
Bel vrijblijvend ons kantoornummer: 055 576 13 40. Of mail ons: info@prevas.nl.

Prevas Werving en Selectie Werkgevers